SK / EN

OBCHODNÉ PODMIENKY

Najrýchlejší spôsob ako si u nás môžeš objednať a zaplatiť  je priamo cez e-shop  cez platobnu bránu vašej banky.

Ak preferuješ iný spôsob platby (prevod, vklad na účet, dobierka), napíš nám cez kontaktný formulár, mailom alebo poštu na facebooku.

Do pošty napíš o aký druh tovaru máš záujem (veľkosť, farbu, počet) a nezabudni na kompletnú adresu aby ti správne dorazil balík 🙂

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.passionclothing.sk a boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy (faktúry) uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim (dodávateľom). Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.
Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci  je akákoľvek fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru z ponuky eshopu: www.passionclothing.sk
Zákazník je po odoslaní objednávky, ktorá je návrhom kúpnej zmluvy, informovaný o jej prijatí automaticky generovaným mailom.
Takto sa objednávka stáva záväznou a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia.
Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy  v prípade, keď nebolo možné záväzne overiť objednávku (chybne uvedené kontaktné údaje) .
Taktiež, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet a v lehote do 5 pracovných dní od objednania, nebola objednávka vyplatená.
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru.
V prípade,  že ponúkaný tovar je nedostupný alebo sa zmenila jeho cena,  alebo ak, dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne zákazníka informovať, aby sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Zákazník má právo stornovať svoju objednávku najneskôr do 24 hod. od potvrdenia objednávky predajcom.
Zrušiť objednávku môže mailom na: info@passionclothing.sk
V prípade, že zákazník odmietne prebrať svoj objednaný tovar a svoju objednávku nezruší, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov, ktorá vznikla expedíciou tovaru.

Platobné podmienky
Platbu za tovar je možné uhradiť bankovým prevodom na účet predávajúceho, kreditnou alebo debetnou kartou. Tovar sa odosiela po prijatí platby.
Ďalším spôsobom je platba dobierkou, kedy kupujúci platí pri prevzatí  tovaru poštovému doručovateľovi, alebo na pošte. V oboch prípadoch je kupujúci informovaný o expedícii tovaru mailom.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar sa snažíme expedovať v čo najkratšom čase.  Tovar sa odosiela prostredníctvom Slovenskej pošty priemerne do 5 pracovných dní. My to však zvládame za 2dni 🙂
Cena poštovného je stanovená pri objednávkach cez eshop pre SR 3 €, ČR 5,50 €, do ostatních krajín 9€.

Vrátenie tovaru
Kupujúci má právo vrátiť tovar predajcovi do 14 dní od prevzatia zásielky a to v nepoškodenom stave, spolu s kópiou faktúry.
Dôvod vrátenia tovaru prosím napíš na zadnú stranu faktúry.

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu.
V prípade, že bol produkt spotrebiteľom znehodnotený, v takomto prípade spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť nemôže.

Reklamácia
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je zákazník povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
V takom prípade má kupujúci právo na to, aby  sme mu bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedli do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenia spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je  zásielka poškodená, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo na pošte.
Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Adresa zasielania reklamácie:

V prípade reklamácie môžeš tovar zaslať na adresu:

Tomáš Paluš
Streďanská 2731/30
955 03 Topoľčany
Slovenská republika

alebo nám napíš (mail, pošta na facebook) a dohodneme sa na osobnom stretnutí a výmene tovaru v mestách: Bratislava, Topoľčany.

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky.

Aktualizujem…
  • Žiadne produkty v košíku.